Stundu saraksts mūzika 2021./2022.m.g.

Teorētiskie priekšmeti

 

RITMIKA

 

1.klase 1.grupa

1.klase 2.grupa

2.klase

PIRMDIENA 15.00  PIRMDIENA 14.15  PIEKTDIENA 15.00
 Austra Matveja  Austra Matveja  Austra Matveja

 

SOLFEDŽO

 

1.klase 1.grupa

1.klase 2.grupa

2.klase 

3.klase 1.grupa

PIRMDIENA 14.15

CETURTDIENA 14.15

OTRDIENA 14.15

CETURTDIENA 15.00 

PIRMDIENA15.00

OTRDIENA 15.00 

 PIRMDIENA15.45

CETURTDIENA15.45

Linda Razalinska Linda Razalinska Linda Razalinska  Linda Razalinska

 

3.klase 2.grupa

4.klase 1.grupa

4.klase 2.grupa

5.klase1.grupa  

5.klase 2.grupa

 OTRDIENA 15.45

CETURTDIENA 16.30

 PIRMDIENA 15.45

TREŠDIENA 15.45

 OTRDIENA  17.15

CETURTDIENA 15.45

 OTRDIENA 17.15

CETURTDIENA17.15

 OTRDIENA 18.00

CETURTDIENA18.00

 Linda Razalinska Dace Mežiņa  Dace Mežiņa Linda Razalinska Dace Mežiņa 

 

6.klase 

7.klase

8.klase

 PIRMDIENA 16.30

CETURTDIENA 16.30

 OTRDIENA 18.00

CETURTDIENA 18.00

 PIRMDIENA 17.15

CETURTDIENA 17.15

  Dace Mežiņa  Linda Razalinska  Dace Mežiņa 

 

MŪZIKAS LITERATŪRA

 

4./6.klase

5./7.klase 

6./8.klase 

 
 OTRDIENA 16.30  OTRDIENA 18.45

 PIRMDIENA 18.00

CETURTDIENA 18.45

 
Linda Razalinska Linda Razalinska Linda Razalinska  

 

Detalizētu izglītojamo sadalījumu pa grupām var uzzināt skolas administrācijā tel.nr. 63942469 vai pie specialitātes pedagogiem.

Dejas pamati

 

 

PIRMDIENA

 

TREŠDIENA

PIEKTDIENA

  Jānis Skangalis Linda Razalinska  Annija Ķesele Jānis Skangalis Jānis Skangalis 
14.15     Steps1.klase     
15.00      Steps1.klase    
15.45 Klasiskā deja 4.klase      Steps3.klase Klasiskā deja 1.klase   
16.30  Klasiskā deja 4.klase Mūzikas teorija 1.klase    Steps3.klase Klasiskā deja 1.klase   Sporta deja 1.klasei 
17.15 Ritmika 1.klase   Mūzikas teorija 3.klase    Steps4.klase Klasiskā deja 3.klase     Sporta deja 1.klasei
18.00  Ritmika 3.klase      Steps4.klase  Klasiskā deja 3.klase    Sporta deja 4.klasei
18.45    Mūzikas teorija 4.klase   Improvizācija 3.klasei  Sporta deja 3.klasei   Sporta deja 4.klasei
19.30       Improvizācija 4.klasei  Sporta deja 3.klasei Ritmika 4.klase 

 

Vizuāli plastiskā māksla             

Stundu saraksts     2021./2022.m.g.                                    2021.gada 20. septembrī

PIRMDIENA

9.

14.15-14.55

2.b Zīmēšana

317

Laura

1.b Darbs materiālā- keramika

323

Svetlana

4.b  Datorgrafika

316

Aina

2.c Gleznošana

322

Laila

10.

15.00-15.40

2.b Zīmēšana

317

Laura

1.b Darbs materiālā- keramika

323

Svetlana

4. b Datorgrafika

316

Aina

2.c Gleznošana

322

Laila

11.

15.45-16.25

4.b Zīmēšana

317

Laura

 

 

 

3.b Mākslas v.p.

316

Aina

2.b  Gleznošana

322

Laila

12.

16.30-17.10

4.b Zīmēšana

317

Laura

 

 

 

2.c  Mākslas v.p.

316

Aina

2.b  Gleznošana

322

Laila

13.

17.15-17.55

5.b  Zīmēšana

317

Laura

 

 

 

2.b  Mākslas v.p.

316

Aina

 

 

 

14.

18.00-18.40

5.b Zīmēšana

317

Laura

 

 

 

4.b  Mākslas v.p.

316

Aina

 

 

 

15.

18.45-19.25

5.b  Veidošana

317

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

19.30-20.10

5.b  Veidošana

317

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRDIENA

9.

14.15-14.55

2.c Zīmēšana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

15.00-15.40

2.c Zīmēšana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

15.45-16.25

4.b Veidošana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

16.30-17.10

4.b Veidošana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

17.15-17.55

5.c Zīmēšana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

18.00-18.40

5.c Zīmēšana

323

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

18.45-19.25

 5.c Veidošana

317

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

19.30-20.10

 5.c Veidošana

317

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŠDIENA

9.

14.15-14.55

2.b Darbs materiālā

 

Signe

4.b Gleznošana

 

Laila

 

 

 

 

 

 

10.

15.00-15.40

2.b Darbs materiālā

 

Signe

4.b Gleznošana

 

Laila

 

 

 

 

 

 

11.

15.45-16.25

2.c Darbs materiālā

 

Signe

3.b Gleznošana

 

Laila

 

 

 

 

 

 

12.

16.30-17.10

2.c Darbs materiālā

 

Signe

3.b Gleznošana

 

Laila

 

 

 

 

 

 

13.

17.15-17.55

3.b Darbs materiālā

 

Signe

4.b Gleznošana

 

Laila

 

 

 

 

 

 

14.

18.00-18.40

3.b Darbs materiālā

 

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETURTDIENA

9.

14.15-14.55

1.b Zīmēšana

322

Signe

5.c Mākslas v.p.

316

Aina

4.b Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

10.

15.00-15.40

1. b Zīmēšana

322

Signe

5.b Mākslas v.p.

316

Aina

4.b Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

11.

15.45-16.25

3.b Zīmēšana

322

Signe

5.b Datorgrafika

316

Aina

5.c Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

12.

16.30-17.10

3.b Zīmēšana

322

Signe

5.b Datorgrafika

316

Aina

5.c Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

13.

17.15-17.55

 

 

 

5.c Datorgrafika

316

Aina

3.b Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

14.

18.00-18.40

 

 

 

5.c Datorgrafika

316

Aina

3.b Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

15.

18.45-19.25

 

 

 

 

 

 

5.b Kompozīcija

319

Dārta

 

 

 

16.

19.30-20.10

 

 

 

 

 

 

5.bKompozīcija

319

Dārta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEKTDIENA

9.

14.15-14.55

1.b Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

15.00-15.40

1.b Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

15.45-16.25

5.b Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

16.30-17.10

5.b Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

17.15-17.55

5.c Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

18.00-18.40

5.c Gleznošana

322

Signe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Stundu saraksts mūzika 2021./2022.m.g.

Teorētiskie priekšmeti

 

RITMIKA

 

1.klase 

1.klase 2.grupa

         2.klase 

 Pirmdiena 15.00    
     

 

SOLFEDŽO

 

1.klase 1.grupa 

1.klase 2.grupa

2.klase

3.klase 1.grupa

       
Linda Razalinska Linda Razalinska Linda Razalinska Linda Razalinska

 

3.klase 2.grupa

4.klase 1.grupa

4.klase 2.grupa

5.klase 1.grupa

5.klase 2.grupa

         
Linda Razalinska Dace Mežiņa Dace Mežiņa Linda Razalinska Dace Mežiņa

 

6.klase 

7.klase

8.klase

     
Dace Mežiņa Linda Razalinska Dace Mežiņa

 

MŪZIKAS LITERATŪRA

 

4./6.klase

5./7.klase 1.grupa

6./8.klase 

 
       
Linda Razalinska Linda Razalinska Linda Razalinska  

Dejas pamati

 

 

PIRMDIENA

 

TREŠDIENA

PIEKTDIENA

  Jānis Skangalis

Annija  Ķesele

Linda Razalinska  Jānis Skangalis Jānis Skangalis 
14.00          
14.45          
15.30          
16.15          
17.00          
17.45          
18.30          
19.15           

 

Stundu saraksts programmā Vizuāli plastiskā māksla 2021./2022. m.g

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          OKTOBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

 11.  Tehniskā ieskaite/ Kokles spēlē  IMMS
 11.-15.  11.-15.okt. Gammu ieskaite solfedžo 3.-8.klasei   IMMS
 13.  

Tehniskā ieskaite\Klavieru nod.

 

Tehniskā ieskaite\Kora kl. klavieres

Tehniskā ieskaite\Vijoles spēlē

Tehniskā ieskaite\Čella spēlē

Tehniskā ieskaite\Ģitāras spēle

 

  IMMS
 14.  

Tehniskā ieskaite/Akordeona spēle

Tehniskā ieskaite/Dziedāšana

  IMMS
 15.  Tehniskā ieskaite/ Pūšaminstrumentu spēle   IMMS
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          NOVEMBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

15.-19.  15.-19.nov.Ieskaites lasīšana no lapas solfedžo 3.-8. klasei  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     DECEMBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

 1.  Mācību koncerts klavieru ansambļiem,kameransambļiem  
 6.  

Mācību koncerts Čella spēle, čellistu ansamblis

Mācību koncerts Vijoles spēle, vijolnieku ansamblis

Mācību koncerts Solo un ansambļiem

 
6,-10.

6.-10.dec. 1.sem. kontrolstunda solfeddžo un mūzikas literatūrā

06.12.-10.12.tehniskā ieskaite Deju pamatos.

 
 8.  

Mācību koncerts/Klavieru nod.

Mācību koncerts/ Kora kl. klavieres

Mācību koncerts/ Ģitāras spēle, ģitāristu ansamblis

 
 9.

 Mācību koncerts/ Akordeona spēle

Mācību koncerts Vispārējās klavieres

 
 10.  Mācību koncerts/Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē  
 13.  Mācību koncerts/ Kokles spēle, koklētāju ansamblis  
 15.  Tehniskā ieskaite Diriģēšana  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

JANVĀRIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

   

 

 

                                                                         
 FEBRUĀRIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

     
     
     
     
     
     
     
     

                                                                                                                                                                MARTS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

                                                                                                                                                             APRĪLIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                                                                                                                                                    MAIJS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 


 JŪNIJS-JŪLIJS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

     
     

 


 

 
 

Apakškategorijas

Novembris 2021
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Grāfa laukums 1, Iecava, LV-3913, Latvija

Tālr.: 63942469

E-pasts:  iecavasmms@iecava.lv

Aktuālie notikumi

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com