2020./2021.m.g.

 

 

                                                                                                                                                                        SEPTEMBRIS

 

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

2.

Mācību gada svinīga atklāšana

IMMS

7.

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

Vasaras darba ieskaite

IMMS

Klavieru nod.

21.-25.

Iecava Mūzikas un mākslas skolas  akreditācija

IMMS

21.-30.

Pieteikšanās uz Interešu izglītības programmām

IMMS

 

 

 

24

3.Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ,,Ģederta Eliasa mīklu minot,,

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

25,26.

3. Starptautiskais mākslas festivāls ,,DIVI JŪLIJI ,,Gulbenē: Straume un Medernieks joprojām modē

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

25.

3.Vizuālās mākslas plenēra darbu konkurss Latvijas mākslas skolu audzēkņiem ,,PILS SĒTA PILSĒTA,,

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                          OKTOBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

5.

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Noklausīšanās Valsts konkursam

 

IMMS koncertzāle

7.

J. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas sk. D. Blūmbergas audzēkņu koncerts

IMMS koncertzāle

12.

Taustiņinstrumentu spēle –Klavierspēle

Noklausīšanās koncertciklam Talants Latvijai

IMMS koncertzāle

12.-16.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle

Noklausīšanās koncertciklam Talants Latvijai

Solfedžo gammu ieskaite 3.-8. klasei

IMMS

13.

Tehniskā ieskaite

1.Stīgu instrumentu spēle-Ģitāras spēle

 

2.Taustiņinstrumentu spēle –Akordeona spēle

3. Pūšaminstrumentu spēle-Flautas spēle

 

 

IMMS

14.

Tehniskā ieskaite

1.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Kora klase

2.Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle, Vijoles spēle, Čella spēle

3.Kora klase

4. Pūšaminstrumentu spēle-Saksofona spēle

5.Sitaminstrumentu spēle

 

IMMS

16.

4. Starptautiskais gleznošanas konkurss ,,VILNIS LIELUPĒ,,

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

25.

Talants Latvijai 1.kārtas koncerts

Taustiņinstrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle

 

 

Rīga, LBN Zelta zālē

27.

5. LATGALES UN Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss ,,SKANI, TĒVU ZEME!,,

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

28.-30.

10. Starptautiskais mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

S. Broka Daugavpils Mūzikas Vidusskola

(A. Veisa)

30.

Vizuālās mākslas konkurss ,,AKVARELIS.MĀKSLINIEKAM JĀNIM BREKTEM-100,,

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          NOVEMBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

8.

Zemgales reģiona Pūtēju orķestru un ansambļu sadraudzības koncerts

Ievas kultūras nams

8.

Talants Latvijai 2.kārtas koncerts

Stīgu instrumentu spēle

 

 

Rīga, LBN Zelta zālē

9.

Noklausīšanās Valsts konkursam Taustiņinstrumentu spēle

IMMS koncertzāle

 

Valsts svētku koncerts Kora, Stīgu un Pūšaminstrumentu nodaļas

 

9.-13.

Ieskaites lasīšana no lapas

IMMS

25.

Noklausīšanās Valsts konkursam Kora klasē

IMMS

25.

NMV E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas sk.S. Jalaņeckas audzēkņu koncerts 

IMMS koncertzāle

26.

Mācību koncerts Vispārējās klavierēs

IMMS

30.

Noklausīšanās Valsts konkursam Taustiņinstrumentu spēle

Mācību koncerts programmas “Klavierspēle” klavieru ansambļiem.

IMMS koncertzāle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     DECEMBRIS

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

7.

Mācību koncerts klavierspēle

IMMS koncertzāle

7.

Valsts konkursa 1.kārta programmas “Kokles spēle” audzēkņiem

IMMS koncertzāle

7.

Noslēguma tehniskā ieskaite Deju pamatu nodaļā

IMMS

7.-11.

1. semestra kontrolstunda

IMMS

9.

Valsts konkursa 1.kārta programmas “Klavierspēle” audzēkņiem

Klavieru nodaļas 1.-8. klasei Ziemassvētku koncerts vecākiem

IMMS koncertzāle

9.

Mācību koncerts: Čella spēle, Čellistu ansamblis

Vijoles spēle, Vijolnieku ansamblis, Kameransambļi                                 

IMMS

9.

Mācību koncerts Vokālā mūzika

Valsts konkursa 1.kārta programmas “Vokālā mūzika- Kora klase” audzēkņiem

IMMS

10.

Mācību koncerts Akordeona spēlē

IMMS

11.

Dalība Latvijas profesionālās ievirzes iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursā

 

14.

Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļu mācību koncerts

IMMS koncertzāle

15.

Mācību koncerts: Ģitāras spēle, Ģitāristu ansamblis

 

IMMS

15.

Ziemassvētku koncerts Akordeonu klases audzēkņu vecākiem

IMMS koncertzāle

15.

 

16.

IMMS audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku koncerts Salgales baznīcā

IMMS audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku koncerts Iecavas katoļu baznīcā

Salgales baznīca

 

Iecavas katoļu baznīca

16.

Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu 1. semestra darbu skate

IMMS

16.

Ziemassvētku koncerts Vijoles un Čella spēles audzēkņu vecākiem

IMMS koncertzāle

17.

Ziemassvētku koncerts Pūšamo instrumentu un Sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu vecākiem

IMMS koncertzāle

18.

Ziemassvētku koncerts Ģitāras spēles audzēkņu vecākiem

IMMS koncertzāle

19.

20.

Iecavas MMS audzēkņu un mācībspēku koncerts

IMMS koncertzāle

 

JANVĀRIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

29.

II Vizuālās mākslas darbu konkursu "Gaujas Mozaīka Ādažos"

 

 

 

                                                                         
 FEBRUĀRIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

11.

Tehniskā ieskaite-Kora kl. Klavieres

Iecavas MMS

15.-18.

Gammu ieskaite 3.-8.klasei.

Iecavas MMS

15.

Noklausīšanās konkursam Talants Latvijai

Iecavas MMS

17.

Tehniskā ieskaite- Klavieru nod.

Iecavas MMS

17.

Tehniskā ieskaite un beigšanas eksāmena tehniskā daļa- Kokles spēle

 

Iecavas MMS

23.

Tehniskā ieskaite un beigšanas eksāmena tehniskā daļa-Ģitāras spēle

Iecavas MMS

24.

Tehniskā ieskaite-Vijoles spēle; Čella spēle

 Beigšanas eksāmena tehniskā daļa-Vijoles spēle

Iecavas MMS

25.

Tehniskā ieskaite un beigšanas eksāmena tehniskā daļa-- Akordeona spēle

Iecavas MMS

                                                                                                                                                                MARTS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

1.

Lasīšana no lapas.3.-8.kl.Mūzikas termini-Klavieru nod.

Iecavas MMS

4.

Noslēguma eksāmens: Vispārējās klavieres

Iecavas MMS

4.-6.

II Starptautiskais pūšamo instrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “WIND STARS 2021”.

 

8.-12.

Ieskaite. Lasīšana no lapas.3.-8.klasei

Iecavas MMS

8.

Tehniskā ieskaite-Dziedāšana

Iecavas MMS

 10.

Jāz. Mediņa Rīgas 1.MS audzēkņu koncerts

Iecavas MMS

13.

Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

/pieteikums, nolikums jmr1ms.lv/

Rīga

 26.-27.  I Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss  Daugavpils

31.

Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss STĪGO, RADI BOLDERĀJĀ! -vizuāli plastiskā māksla

 

 

 

 

                                                                                                                                                             APRĪLIS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

7.

Mācību koncerts- čella spēle

Iecavas MMS

9.

Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās-Vijoles spēle

Iecavas MMS

9.

Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss STĪGO, RADI BOLDERĀJĀ!-vijoles spēle ,čella spēle

Rīga

12.

Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās-Kokles spēle

Iecavas MMS

13.

Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās-Ģitāras spēle

Iecavas MMS

14.

Mācību koncerts -vijoles spēle

Iecavas MMS

20.

Absolventu koncerts vecākiem- Pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Iecavas MMS

21.

NMV Em. Dārziņa MV sk .S.Jalaņeckas audzēkņu koncerts

Iecavas MMS

21.

Čella un vijoles spēles meistarklases ar Iecavas MMS audzēkņiem un vieslektoru koncerts Iecavas MMS

 

Iecavas MMS

26.

Mācību koncerts klavieru ansambļiem, kameransambļiem-klavieru nod.

Iecavas MMS

26.

Pārcelšanas, beigšanas eksāmens-Kora klase

Iecavas MMS

28.

Pārcelšanas eksāmens-kora klase klavieres

Iecavas MMS

29.

Pārcelšanas ieskaite un pārcelšanas eksāmens-Vispārējās klavieres.

Iecavas MMS

29.

Konkurss GADA ĢITĀRISTS

 

Iecavas MMS

30.

VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss kokles spēlē IMMS

 

Iecavas MMS

                                                                                                                                                                    MAIJS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

6.

Noklausīšanās noslēguma eksāmenam akordeona spēle

Iecavas MMS

7.

IMMS Mātes dienas koncerts

Iecavas MMS

10.-21.

Mūzikas teorijas 2.semestra kontrolstunda

Iecavas MMS

10.

Pārcelšanas un beigšanas eksāmens-Vijolnieku un čellistu ansambļi.

Iecavas MMS

12.

Pārcelšanas un noslēguma eksāmens-Klavieru nodaļa

Iecavas MMS

12.

Pārcelšanas un beigšanas eksāmens-kokles spēle

Iecavas MMS

14.

Kursa noslēguma eksāmens solfedžo

Iecavas MMS

16.-20.

Tehniskā ieskaite-dejas pamatos

Iecavas MMS

18.

Kursa noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā

Iecavas MMS

18.

Pārcelšanas un beigšanas eksāmens-ģitāras spēle un ģitāristu ansamblis.

Iecavas MMS

20.

Pārcelšanas ieskaite un pārcelšanas eksāmens-Akordeona spēle

Iecavas MMS

20.

Pārcelšanas un beigšanas eksāmens-pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu nodaļai.

Iecavas MMS

20.

Mācību darba skate 2020./2021. 2.semestris-mākslas nodaļa

Iecavas MMS

24.

Noslēguma tehniskā ieskaite-deju pamatu mācību gada noslēguma koncerts

Iecavas MMS

24.-28.

Pārcelšanas un beigšanas eksāmens-kokles spēles ans.

Iecavas MMS

24.

Noslēguma darbu skate-Mākslas nodaļa

Iecavas MMS

29

IMMS izlaidums

Iecavas MMS

 

 


 JŪNIJS-JŪLIJS

 

Norises datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

vieta

31.-4.06.

Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu vasaras prakse

Iecavas MMS

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Rīga

 


 

 
 
Oktobris 2021
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Grāfa laukums 1, Iecava, LV-3913, Latvija

Tālr.: 63942469

E-pasts:  iecavasmms@iecava.lv

Aktuālie notikumi

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com